Neorganizujeme kongresy, ani podobné „eventy“, ale poskytujeme jejich organizátorům širokou podporu na poli reklamy a vizuální prezentace. K našim sužbám patří:

- komplexní zajištění publikací (tištěné i CD nebo USB verze)

- branding v místě konání (vlajky, cedule, sponzorské tabule)

navigace v průběhu akce (na přednášky, coffee break a další)

– dále také dodáváme praktické i upomínkové předměty (bloky, propisky, dárky) včetně jejich případné kompletace, například do „kongresových tašek“.

Zajistíme celou reklamní a publikační část akce „na klíč“, nebo vybrané dílčí úkoly podle vaší potřeby.

 

Proč zvolit právě naše služby:

– komplexní realizace: vše potřebné v určený čas na místě, bez nutnosti samostatně organizovat dílčí dodávky.

– asistence na místě (řešení nenadálých situací, pokud nastanou)

– zkušenost (v případě potřeby pomůžeme s formulací zadání)

Kongresová taška - vše potřebné pro účastníka, v jednotném balení ...
Kongresová taška – vše potřebné pro účastníka, v jednotném balení …
branding mimo budovu usnadní orientaci při příjezdu ...
branding mimo budovu usnadní orientaci při příjezdu …

... ale důležitý je i uvnitř budovy.
… ale důležitý je i uvnitř budovy.

The Art as well as other forms of social consciousness, develops below the influence from the historical reality of social life. Art includes a relative independence. All kinds of social consciousness interact with each and every other. Each and every of them has its influence on art, fostering the emergence of new genres in a single type or one more of art. Art as a form of social consciousness arose as a response to public demand. Keeping in thoughts the art as a kind of social consciousness, Hegel described him as „thinking in images“, because the globe of imagination, parallel for the genuine. By way of artistic photos in the world it enriches the human spirit, mainly because it’s „thinking in images“ is focused around the discovery in the globe of beauty essaystone.