CHISA 2014 označení schodů

součást navigace od recepce k sálům